Dự án triển khai

Thời gian thi công: 12/2018
Thời gian thi công: 2018
Thời gian thi công: 2018 - Vải bọc nội thất
Thời gian thi công: 2018 - Vải bọc nội thất
Thời gian thi công: 2018 - Giấy dán tường chống tĩnh điện
Thời gian thi công: 2017 - GIấy dán tường
Thời gian thi công: 2018 - GIấy dán tường và vải bọc nôị thất
Thời gian thi công: 2018 - Sàn Vinyl
Thời gian thi công: 2018 - Giấy dán tường dát vàng
Thời gian thi công: 10/2017
Thời gian thi công: 06/2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2018 - Rèm bệnh viện
Thời gian thi công: 2017 - Giấy dán tường chống tĩnh điện
Thời gian thi công: 2017