Văn phòng

Thời gian thi công: 12/2018
Thời gian thi công: 2018 - Giấy dán tường chống tĩnh điện
Thời gian thi công: 2018 - Giấy dán tường dát vàng
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017 - Giấy dán tường chống tĩnh điện
Construction period: 01/12/2016
Thời gian thi công: 15/11/2016
Thời gian thi công: 14/07/2012
Thời gian thi công: 05/07/2012
Thời gian thi công: 03/02/2010