Khách sạn Panorama Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty Vịnh Nha Trang

Địa chỉ: Thành phố Nha Trang

Thời gian thi công: 2017

Sản phẩm: 

Share: