FLC Grand Hotel

Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC

Dự án: FLC Grand Hotel

Địa chỉ: Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thi công: 06/2017

Sản phẩm: 

Share: