Nhà máy Samsung Yên Phong

Chủ đầu tư: Công ty Samsung Việt Nam

Địa chỉ: KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Thời gian thi công: 2017

Sản phẩm: 

Share: