Đại học RMIT Hà Nội

Chủ đầu tư: Đại học RMIT

Địa chỉ: Hà Nội

Thời gian thi công: 2017

Sản phẩm: 

  • Thảm tấm

Share: