Best Western Premier Sonasea Phú Quốc

Địa chỉ: Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Thời gian thi công: 2018

Sản phẩm: 

Share: