Căn hộ chung cư

Construction time: 11/2017
Construction period: 01/12/2016
Thời gian thi công: 01/01/2015
Thời gian thi công: 09/04/2010
Thời gian thi công: 03/02/2010