VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN MITSUBISHI

Chủ đầu tư: Mitsubishi Group

Địa chỉ: Tầng 10 tháp Hà Nội Tower

Thời gian thi công: 05/07/2012

Sản phẩm: 

 

Share: