KYOCERA MITA

Chủ đầu tư: Công ty CP 105- Xây dựng số 1 Hà Nội

Địa chỉ: Khu CN Vietnam Singapore Hải Phòng

Thời gian thi công: 14/07/2012

Sản phẩm: 

Khối lượng thực hiện: 1.100 m2

Nhận xét của khách hàng sau thi công: Ông Trần Chí Thành chủ đầu tư dự án "Đội ngũ thi công của FACCO có kỹ thuật cao, chất lượng thi công và máy móc thiết bị tương đương chất lượng thi công tại Nhật Bản, Chúng tôi hoàn toàn hài lòng về chất lượng và dịch vụ của FACCO. Chúng tôi sẽ giao FACCO thi công các công trình tiếp theo của Kyocera Mita."

 

Share: