Strings (2017-2020)

Mã sản phẩm: SC3883 ~ EK8669 ~ AC6482
Giá sản phẩm: Báo giá theo kích thước

Thông số kỹ thuật: 

Khổ vải: 100,5 cm
Bước hoa: dọc 0 cm ~ ngang 6,7 cm
Thành phần Polyester 100%

Mã quy đổi: SC3883 ~ AC6482

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước