SOLEIL (2015-2018)

Mã sản phẩm: EK8647 ~ SC3901 ~ AC6480
Giá sản phẩm: Báo giá theo kích thước

Thông số kỹ thuật: 

Khổ vải: 99,6 cm
Bước hoa: dọc 15,8 cm ~ ngang 8,3 cm
Thành phần Polyester 100%

Mã quy đổi: SC3901 ~ AC6480

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước