SOLEIL (2015-2018)

Mã sản phẩm: EK8567 - EK8568 ~ SC3453 - SC3454
Giá sản phẩm: Báo giá theo kích thước

Thông số kỹ thuật: 

Khổ vải: 100,2 cm
Bước hoa: dọc 12,5 cm ~ ngang 16,7 cm
Thành phần Polyester 100%

Mã quy đổi: SC3453 - SC3454

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước