Viền ghế sofa

Mã sản phẩm: FN812 - FN834
Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông số kỹ thuật: 

Kích thước tiêu chuẩn: 8 mm × 50 m (1 cuộn)
Thành phần: Cotton 71% · Acetate 18% · Polyester 7% · Acrylic 4%

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ