String 2021-2024

Mã sản phẩm: SC8668
Giá sản phẩm: Liên hệ
  1. Thông số kỹ thuật:
  • Khổ vải 150cm.
  • Thành phần: 100% polyester
  • Tỷ lệ bóng / độ truyền TP1

       2. Hình ảnh ví dụ về sản phẩm và công trình có thể khác với màu sắc và tỷ lệ sản phẩm thực tế. Để lựa chọn sản phẩm cuối cùng, vui lòng kiểm tra mẫu sản phẩm thực tế tại showroom, đại lý

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ