Media

Vải rèm Simple Order vol.1 hãng Sangetsu Nhật Bản
Vải rèm bệnh viện CONTRACT CURTAIN vol.9 hãng Sangetsu Nhật Bản
Vải rèm AC hãng Sangetsu Nhật Bản
Vải rèm STRINGS hãng Sangetsu Nhật Bản
Giấy dán tường XSELECT hãng Sangetsu Nhật Bản
Giấy dán tường RéSERVE hãng Sangetsu Nhật Bản
Giấy dán tường FAITH hãng Sangetsu Nhật Bản
Giấy dán tường FINE1000 hãng Sangetsu Nhật Bản
Sau 10 năm thành lập và phát triển, công ty Facco luôn đi đầu trong phân phối các sản phẩm vật liệu nội thất Nhật Bản tại thị trường Việt Nam