SOFITEL HOTEL

Chủ đầu tư: Sofitel Hotel

Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian thi công: 19/09/2012

Sản phẩm: 

Share: