KHÁCH SẠN NAM NINH

Chủ đầu tư: KS Nam Ninh

Địa chỉ: TP Ninh Bình

Thời gian thi công: 19/09/2012

Sản phẩm: 

Khối lượng thực hiện: 3,000 m2

Share: