Glass Film (2017-2019)

Mã sản phẩm: GF765
Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước tiêu chuẩn: 91,5 cm × 50 m (1 cuộn)
Bước hoa: dọc 62 cm ngang 45,8 cm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ