Fine1000 (2017-2019)

Product code: FE1001
Price of products: Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Tiêu chuẩn 92,5 cm × 50 m ngẫu nhiên
Lặp lại theo chiều dọc 64,1 cm Ngang 92,5 cm
Loại phòng cháy chữa cháy 1-6

Group tabs

Products of the same type

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ