Xselect (2018-2020) - Phủ nhung

Mã sản phẩm: SGA738 - SGA739
Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước tiêu chuẩn: 93 cm × 50 m (1 cuộn)
Bước hoa: dọc 21,4 cm ngang 93 cm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ