Soleil 2015-2018 Rèm trơn

Mã sản phẩm: EK8056 - EK8057 - EK8058 - EK8059 - EK8060 - EK8061 - EK8062 - EK8063 - EK8064 - EK8065
Giá sản phẩm: Báo giá theo kích thước

Thông số kỹ thuật: 

Khổ vải: 145,2 cm
Bước hoa: dọc 0 cm ~ ngang 12,1 cm
Thành phần Polyester 100%

Mã quy đổi: AC6231 - AC6232 - AC6233 - AC6234 - AC6235 - AC6236 - AC6237 - AC6238 - AC6239 - AC6240

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước