Soleil 2015-2018 Rèm trơn

Mã sản phẩm: EK8041 - EK8042 - EK8045 - EK8046 - EK8047 - EK8048
Giá sản phẩm: Báo giá theo kích thước

Thông số kỹ thuật: 

Khổ vải: 150 cm
Bước hoa: dọc 1,7 cm ~ ngang 0 cm
Thành phần Polyester 100%

Mã quy đổi: AC6265 - AC6266 - AC6267 - AC6268 - AC6269 - AC6270

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước
Giá: Báo giá theo kích thước