Roll Carpet 2017-2020

Mã sản phẩm: MD51A - MD52A - MD53A - MD54A - MD55A - MD56A
Giá sản phẩm: Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Thành phần Nguyên bản polypropylene 100%
Chiều rộng cuộn 364 cm
Tổng độ dày 7 mm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ