Roll Carpet 2017-2020

Mã sản phẩm: HG51A - HG52A - HG53A - HG54A
Giá sản phẩm: Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Thành phần Nguyên bản polypropylene 100%
Chiều rộng cuộn 364 cm
Tổng độ dày 7,8 mm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ