RéSERVE 2020-2022

Mã sản phẩm: RE51952
Giá sản phẩm: liên hệ

.

  • Tiêu chuẩn
    92 cm x 50 m 
  • Bước hoa
    Dọc 0 cm x Ngang 2,1 cm                                        

              

  • Vui lòng liên hệ để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của sản phẩm.
  • Hình ảnh ví dụ về sản phẩm và công trình có thể khác với màu sắc và tỷ lệ sản phẩm thực tế . Để lựa chọn sản phẩm cuối cùng, vui lòng kiểm tra mẫu sản phẩm thực tế tại showroom, đại lý, v.v

Bằng cách quét mã QR được đăng trên sách mẫu, bạn có thể xem ảnh mẫu xây dựng về các màu không được liệt kê trên catalogue.

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ
Giá: liên hệ