Fine1000 (2017-2019) - giả gỗ

Mã sản phẩm: FE1920
Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước tiêu chuẩn: 93 cm × 50 m (1 cuộn)
Bước hoa: dọc 125 cm ngang 93 cm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại