Faith - Giả gỗ

Mã sản phẩm: TH9404
Giá sản phẩm: Liên hệ

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước tiêu chuẩn: 93 cm × 50 m (1 cuộn)
Bước hoa: dọc 47 cm ngang 46,5 cm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ