Skip to main content

NT carpet tile 2015-2018

Chống cháy lan, chống bám bụi, chống tĩnh điện, dễ vệ sinh
448.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
448.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
448.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
448.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
395.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)
296.000đ/m2 (chưa bao gồm thi công)