Skip to main content

Facco khai giảng khoá đào tạo do 2 chuyên gia tài năng của Nhật Bản giảng dạy

Tháng 3 năm 2012, Công ty FACCO tổ chức khoá đào tạo công nhân kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoá đào tạo nhằm mục đích đào tạo cho công nhân kỹ thuật của FACCO cũng như các đại lý của FACCO các kỹ năng thi công đặt trình độ tương đương như công nhân kỹ thuật tại Nhật Bản.

Điều đặc biệt là chuyên gia giảng dạy của khoá đào tạo này là ông Kymura và ông Yamamoto, hai tên tuổi nổi tiếng, người đạt giả nhất trong cuôc thi “những người lắp ghép tấm sàn và tường của Nhật Bản”.

Hướng dẫn thi công giấy dán tường.

Hướng dẫn thi công thảm trải sàn.

Chuyên gia của tập đoàn thăm showroom của FACCO.

Chụp hình lưu niệm sau khóa đào tạo.