Skip to main content

Văn phòng tập đoàn Mitsubishi

Chủ đầu tư: 

Mitsubishi Group

Địa chỉ: 

Tầng 10 tháp Hà Nội Tower

Thời gian thi công: 

05/07/2012

Khối lượng thực hiện: 

900m2