Skip to main content

Trung tâm thương mại Grand Plaza

Chủ đầu tư: 

Grand Plaza

Địa chỉ: 

117 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Thời gian thi công: 

08/08/2010

Công trình tại Trung tâm thương mại Grand Plaza