Skip to main content

Toà Nhà Keangnam

Chủ đầu tư: 

Keangnam

Địa chỉ: 

Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội

Thời gian thi công: 

03/02/2010

Công trình tại Toà Nhà Keangnam