Skip to main content

Sofitel Hotel

Chủ đầu tư: 

Sofitel Hotel

Địa chỉ: 

15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian thi công: 

19/09/2012

Sofitel Hotel