Skip to main content

Nikko Hotel

Chủ đầu tư: 

Nikko Hanoi

Địa chỉ: 

84 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Thời gian thi công: 

20/07/2011

Công trình Nikko Hotel