Skip to main content

Long Biên Golf

Chủ đầu tư: 

Sân Golf Long Biên

Địa chỉ: 

Long Biên_TP hà Nội

Thời gian thi công: 

15/02/2014