Skip to main content

Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: 

Lãnh sự quán Nhật Bản

Thời gian thi công: 

11/09/2012

Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh