Skip to main content

Lake Side Hotel

Chủ đầu tư: 

Công ty liên doanh Quốc tế Kim Ngọc

Địa chỉ: 

Số 23 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội

Thời gian thi công: 

08/05/2010

Khối lượng thực hiện: 

12,000m2

Đây là khách sạn cao cấp đầu tiên tại Hà Nội do liên doanh nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Quy mô phần giấy dán tường do công ty FACCO thực hiện tại khách sạn vào khoảng 12.000m2. Sau khi bàn giao đưa vào sử dụng,công ty đã được đích thân Tổng giám đốc Công ty Liên Doanh đánh giá là đơn vị chuyên nghiệp nhất mà Công ty từng hợp tác.