Skip to main content

Khách Sạn Sao Hạ Long

Chủ đầu tư: 

Khách Sạn Sao

Địa chỉ: 

Bãi Cháy_TP Hạ Long_Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian thi công: 

15/07/2015

Khối lượng thực hiện: 

10,000m2