Skip to main content

Khách Sạn Nam Ninh

Mã sản phẩm: 

GIấy Dán Tường

Chủ đầu tư: 

KS Nam Linh

Địa chỉ: 

TP Ninh Bình

Thời gian thi công: 

25/12/2014

Khối lượng thực hiện: 

3,000m2