Skip to main content

Bệnh viện Đại học y dược Hoàng Anh - Gia Lai

Chủ đầu tư: 

Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai

Địa chỉ: 

Lê Duẩn - TP. Pleiku - Tình Gia Lai

Thời gian thi công: 

12/05/2011

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư với tiêu chuẩn quốc tế.

Quy mô: 200 giường bệnh.

Hạng mục do FACCO thi công: tường và sàn bệnh viện

Tổng mức đầu tư: 250 tỷ