Skip to main content

Công ty FACCO tổ chức Khai Xuân đầu năm Bính Thân 2016

Trong không khí vui tươi phấn khởi của Xuân Bính Thân 2016, sáng ngày 27/02/2016, Công ty FACCO đã tổ chức buổi Khai Xuân gặp mặt đầu năm Bính Thân 2016. Đây là hoạt động thông lệ đầu năm của FACCO với mong muốn doanh nghiệp bước vào một năm mới với những thành công mới.

Buổi gặp mặt đầu Xuân có sự tham dự đầy đủ các cán bộ công nhân viên FACCO

Công ty trao giải cho đội kinh doanh đã chiến thắng trận bóng đá do công ty tổ chức,

Công ty trao bằng khen cho 3 nhân viên đạt doanh số suất sắc nhất năm 2015 bao gồm 3 nhân viên : Đào Sỹ Tuấn, Đỗ Hương Quyên, Phạm Ngọc Nam.